Värdering och intyg

Försäkringsintyg och värdering

Ditt instrument är värdefullt och därför är det viktigt att det är försäkrat mot stöld och skador. På Örebro Violinateljé värderar vi instrument och stråkar samt utfärdar skriftliga intyg för försäkringsändamål. 


Reparationsuppskattning

Om ditt instrument skadas på något sätt och behöver genomgå en större reparation utfärdar vi en skriftlig reparationsuppskattning. Dokumentet beskriver ursprungsvärde, skadan, reparationsförloppet samt det uppskattade priset för arbetet. Detta papper hjälper ditt försäkringsbolag att ta ställning till eventuell ersättning.


Priser

Muntlig värdering 250 kr

Skriftligt försäkringsintyg 880 kr

Skriftlig reparationsuppskattning 400 kr (ingår om objektet repareras hos oss)


Ett skriftligt försäkringsintyg ingår alltid vid köp av instrument samt stråkar.