Copyright © Örebro Violinateljé AB

Stråkinstrument:


Torka av din fiol med en mjuk trasa efter varje speltillfälle. Detta tar bort harts och annat damm som kan fastna i lacken. Använd inte något poleringsmedel som inte är utformat för detta specifika ändamål, detta kan tyvärr förstöra lacken och göra instrumentet mer smutsigt. Exempel på skadliga poleringsmedel är bl.a. möbelpolish och olika typer av olja.


Det är viktigt att stallet står rakt. Var medveten om att stallet ibland drar sig framåt när du stämmer instrumentet. Rätta försiktigt till stallets lutning om det händer. Ta hjälp av din fiolbyggare för att lära dig hur detta skall göras på rätt sätt.


När du byter strängar på ditt instrument byt alltid en sträng i taget så att inte stallet och ljudpinnen flyttar sig eller faller.


Lämna in ditt instrument till oss ett par gånger om året för allmän översyn och service. Det är viktigt att underhålla instrumentet eftersom det förebygger skador och reparationer.
Stråke:


Spänn alltid ner stråken efter att du har spelat färdigt och ta aldrig i taglet.


Om taglet på stråken har blivit för långt kan det vara svårt att spänna upp stråken. Då är det hög tid att tagla om. Akta dig för att ta i för hårt då delar av froschen kan ta skada och sprickor kan uppstå.


Damma gärna av stråken med en mjuk trasa, men använd inte rengörings- eller poleringsmedel.


Använd harts av bra kvalitet och se till att det inte är för gammalt. Harts måste vara färskt för att fylla sin funktion.


Lämna in stråken för omtagling med jämna mellanrum.