Copyright © Örebro Violinateljé AB

Omtagling av stråken har stor betydelse för funktion och spelbarhet. Stråkens tagel blir med tid och flitigt användande utslitet. Detta leder till att instrumentet svarar sämre och möjligheten att forma och artikulera klangfärgen blir betydligt mindre.


Vi taglar om din stråke och erbjuder även alla förekommande reparationer såsom byte av tumläder, lindning och balansering, ny spetsplatta, ny mutter m.m.