Copyright © Örebro Violinateljé AB

Ateljéns trogna kundkrets visar att vår höga kvalitet värnar om kundens behov.


Målet för oss på Örebro Violinateljé är att erbjuda våra kunder professionell instrumentvård och rådgivning. Vi värderar kvalitet och noggrannhet samt goda kundrelationer mycket högt. Internationell utbildning samt lång erfarenhet har format vårt arbete, och ett fortsatt utbyte med både kollegor och musiker utvecklar ständigt nya tankesätt och arbetsmetoder.


Vi utför alla typer av reparationer och restaurationer samt justering och klangförbättring.