Copyright © Örebro Violinateljé AB

Ditt instrument är värdefullt och därför är det viktigt att det är försäkrat mot stöld och skador. På Örebro Violinateljé värderar vi instrument och stråkar samt utfärdar skriftliga intyg för försäkringsändamål.


Om ditt instrument skadas på något sätt och behöver genomgå en större reparation  utfärdar vi en skriftlig Reparationsuppskattning. Dokumentet beskriver ursprungsvärde, skadan, reparationsförloppet samt det uppskattade priset för arbetet. Detta papper hjälper ditt Försäkringsbolag att ta ställning till eventuell ersättning.Muntlig Värdering

Skriftligt Försäkringsintyg

Skriftlig Reparationsuppskattning


Ett skriftligt Försäkringsintyg ingår alltid vid köp av instrument samt stråkar.

250 kr / objekt

880 kr / objekt

420 kr / objekt