Copyright © Örebro Violinateljé AB

Samuel Casco

Jag började spela fiol i 10-årsåldern och efter gymnasiet utbildade jag mig till fiolbyggare och restauratör. Jag tog en diplomerad examen på  Chicago School of Violin Making och gick även en stråkreparatörsutbildning på University of New Hampshire.

Under fyra år hade jag anställning som stråk- och instrumentreparatör på Mikael Becker Fine Violins i USA. 1999 flyttade jag till Sverige och år 2000 grundade jag Örebro Violinateljé.samuel.casco@orebroviolinatelje.se

Karin Svensson Nordberg

Jag har spelat fiol sedan barnsben och bestämde mig tidigt för att jag skulle bli fiollärare. Jag hamnade på Musikhögskolan vid Örebro Universitet och tog min violinpedagogexamen i klassisk musik och svensk folkmusik. Jag är riksspelman på Blekingelåtar men spelar gärna musik från Närke och Sveriges alla andra landskap!


Jag arbetar med administration på Örebro Violinateljé.karin.nordberg@orebroviolinatelje.se

Thea Schröder

Jag är diplomerad fiolbyggare och restauratör, utbildad vid Staatliche Geigenbauschule Mittenwald i Tyskland. Efter examen flyttade jag till Holland och arbetade som anställd hos Willem Bouman & Zon i Den Haag. Även jag har varit en aktiv musiker sedan 5-årsåldern.


Idag arbetar jag som violinmakare och restauratör på Örebro Violinateljé.thea.schroder@orebroviolinatelje.se

Välkommen till en violinateljé för musiker på alla nivåer!


Örebro Violinateljé specialiserar sig på restauration och försäljning av stråkinstrument och stråkar samt på nybyggnation av violin, viola och cello. I ateljén finns alltid tillgång till ett stort urval av instrument och stråkar, samt strängar, fodral, tillbehör och noter till försäljning.


Vi erbjuder även uthyrning av stråkinstrument. Värdering och skadebedömning av stråkinstrument och stråkar utförs för försäkringsändamål och i samband med restauration.